Testledarens noteringar

Testerna går lokal tid 19 - 23. Men i loggarna ska det vara UTC! Kolla att loggprogrammet är rätt inställt!

När du skickat loggen till nac28@ssa.se så kommer normalt inget mail tillbaks och bekräftar. Kolla vad som kan vara fel om du inte finns med i listan efter en eller ett par uppdateringar.

SM0LCB Logger ver 1.21 kör NAC28 som en multibandtest. Det innebär att man måste byta band mellan sektionerna, inte bara mode! Banden heter 28_C, 28_S, 28_F och 28_D, vilket ska uttydas 28 CW, 28 SSB, 28 FM resp 28 Digi. På inmatningsraden ska både band och mode vara rätt!

I Logger ändras mode Digi till CW om mottagen rapport har tre siffror. Jag har inte sett att fel mode i en sektion påverkar logghanteringen .

En bugg i Logger ger sektion "D" på alla loggar, men logghanteringsprogrammet tar hand om det under förutsättning att tiderna är i UTC. Skiljer tid och sektion är det tid som gäller. Rätt sektion underlättar logghanteringen.

Förutom Logger har jag sett att "HF logg" genererar edi-filer med resultat. Några saker jag noterat i besvärlighetsordning, vet inte om de är generella: Datum för testen är i konstigt format. Poäng krävd även för lokator kortare än 6 tecken. Huvudet anger att bonus för DXCC är krävd, men poängen är inte med i summeringen.

Det finns ett program, EDIview, för att kolla att EDI-filen är riktig.

I manuella loggar är det bra om ni gör ett sammandrag med:
Tävlande callisgn och om det ska räknas samman med annat call i årssammandraget,
Egen lokator
CW, antal QSO, totalpoäng, Bästa avstånd km, Bästa avstånd Callsign
SSB, antal QSO, totalpoäng, Bästa avstånd km, Bästa avstånd Callsign
FM, antal QSO, totalpoäng, Bästa avstånd km, Bästa avstånd Callsign
Digi, antal QSO, totalpoäng, Bästa avstånd km, Bästa avstånd Callsign

Ex:

7S4F, räknas som SK4AO, JP70TO
CW  4 QSO, 1280 p, ODX 322 km OH6A KP03SD
SSB 3 QSO, 1190 p, ODX 119 km SM5INC JP80JB
FM 1 QSO, 523 p, ODX 23 km SM4L JP70WS
Totalpoäng klarar resultatprogrammet med ovanstående data. Fast helst vill jag ju ha EDI-filer.

Vid VHF-mötet i Sletten 2006 frågades de aktiva på VHF och högre om QSO i NAC ska korscheckas. Då det skiljer mycket på andel kontrollerbara QSO mellan olika delar av Skandinavien blir det orättvist med korscheck. Efter det sker ingen systematisk korscheck av loggarna. Det kontrolleras endast att lokatorer är rimliga och att avstånd inte avviker mycket från normala. Se OZ7IS Minutes-Sletten-2006.doc

Hälsningar

Jan, SM4HFI
Testledare NAC28

NAC28 huvudsida