Testregler för 10 meter NAC (NRAU aktivitetstest)

 

ÄNDAMÅL:

10 meter aktivitetstesten är en avslappad och ledig test, vars ändamål är att roa och skapa mer aktivitet på hela 28-29 MHz bandet.

 

TIDER:

Den första torsdagen var månad.

CW   :              Kl.  19.00 – 20.00

SSB  :               Kl.  20.00 – 21.00

FM   :               Kl.  21.00 – 22.00

MGM/Digital:    Kl.  22.00 – 23.00

Testtider är lokal tid, sommer som vinter samma tidspunkter.

OBS: INTE UTC! Samma tider i hela Norden lika som på VHF/UHF/SHF.

 

KLASSER och rekommenderade frekvenser:

A = CW/Telegrafi         28,040 +/- 30 kHz

B = SSB/Telefoni.         28,500 +/- 50 kHz

C = FM/Telefoni.          29,600 +/-80 kHz

D = MGM/Digital          Enligt bandplanen.

(Alla Maskin-Genererade Modulationssätt, t ex RTTY, Amtor, Pactor, PSK31, JT65, FSK441)

E =  Summan av 1, 2, 3 eller 4 klasser: B,  A+B, A+C, A+B+C, A+B+C+D, osv.

Var klass är en test för sig. Samma station kan köras igen, varje timme.

Stationer som sänder in loggar måste vara på samma plats under hela testen.

IARU Reg.1 Bandplan ska följas.

 

TESTMEDDELANDE:

RS/T,  samt lokator. (539-JO65MJ eller 57-JO89WM)

 

POÄNG:

1 poäng per påbörjad kilometer, samt

500 bonuspoäng per ny lokatorruta (JO44-JO59 osv.)     

 

DIPLOM:

Diplom delas ut till årets 3 främsta i var klass.

De 9 bästa testerna räknas till årsresultatet.

 

LOGGAR:

Loggen skall innehålla: eget call och lokator, datum.

För var QSO: tid, call, sänd och mottagen RS/T, mode, lokator och begärd poäng.

Resultat publiceras i QTC.

Loggen ska vara testledaren tillhanda senast onsdagen efter testen. Loggar sänds till

nac28@ssa.se eller

 

SM4HFI, Jan Wedin
Nämndemansv 21
791 61 Falun