Testledarens noteringar

Testerna går lokal tid 19 - 23. Men i loggarna ska det vara UTC! Kolla att loggprogrammet är rätt inställt!

EDI-loggar ska fortsättningsvis laddas upp på ssa.se/vhf, klicka på "Tester" i menyraden och "Sänd in logg" till vänster. Största skillnaden är att avstånd och poäng beräknas på ssa server, tidigare har insända resultat använts om de inte varit direkt felaktiga. Det kan ge någon poängs skillnad beroende på bland annat avrundningsfel. Servern gör även kontroll av bland annat lokatorer för de vanligaste DXCC, och att QSO är genomfört inom testtiden, ev justeringar genomförs direkt. Resultatet syns direkt i resultatlistan, klicka på "Testresultat NAC" och välj månad och test. Skicka ett mail till nac28@ssa.se om du tycker att listan inte stämmer.

När du skickat loggen till nac28@ssa.se så kommer normalt inget mail tillbaks och bekräftar. Kolla vad som kan vara fel om du inte finns med i listan efter en eller ett par uppdateringar.

SM0LCB Logger ver 1.21 kör NAC28 som en multibandtest. Det innebär att man måste byta band mellan sektionerna, inte bara mode! Banden heter 28_C, 28_S, 28_F och 28_D, vilket ska uttydas 28 CW, 28 SSB, 28 FM resp 28 Digi. På inmatningsraden ska både band och mode vara rätt!

I Logger ändras mode Digi till CW om mottagen rapport har tre siffror. Jag har inte sett att fel mode i en sektion påverkar logghanteringen.

En bugg i Logger ger sektion "D" på alla loggar, men logghanteringsprogrammet tar hand om det under förutsättning att tiderna är i UTC. Skiljer tid och sektion är det tid som gäller. Rätt sektion underlättar logghanteringen.

Förutom Logger har jag sett att "HF logg" genererar edi-filer med resultat.

Nu finns även Log4U. Det utvecklas just nu snabbt, och blir bättre och bättre. Se till att använda senaste versionen! Det finns en "Räkna om" funktion i Verktyg-menyn. Den funktionen är avsedd för att manuellt "räkna om" loggen ifall det blir efteråt ändringar som kan påverka poäng. I 0.981 är den manuell, den planeras att köras automatiskt innan tillverkning av EDI-fil i någon senare version.

Det finns ett program, EDIview, för att kolla att EDI-filen är riktig. Spcifikationen på EDI-filen finns i MS Word-format.

I manuella loggar är det bra om ni gör ett sammandrag med:
Tävlande callsign och om det ska räknas samman med annat call i årssammandraget,
Egen lokator
CW, antal QSO, totalpoäng, Bästa avstånd km, Bästa avstånd Callsign
SSB, antal QSO, totalpoäng, Bästa avstånd km, Bästa avstånd Callsign
FM, antal QSO, totalpoäng, Bästa avstånd km, Bästa avstånd Callsign
Digi, antal QSO, totalpoäng, Bästa avstånd km, Bästa avstånd Callsign

Ex:

7S4F, räknas som SK4AO, JP70TO
CW  4 QSO, 1280 p, ODX 322 km OH6A KP03SD
SSB 3 QSO, 1190 p, ODX 119 km SM5INC JP80JB
FM 1 QSO, 523 p, ODX 23 km SM4L JP70WS
Totalpoäng klarar resultatprogrammet med ovanstående data. Fast helst vill jag ju ha EDI-filer.

Hälsningar

Jan, SM4HFI
Testledare NAC28

NAC28 huvudsida