sk4ao.net uses cookies. By using our site you agree to our privacy policy

Idag sö 29 maj, 21:00 Trafiknät SK4RGL, 145.625MHz

Observera! Årsmötet flyttat till 16 februari

Falu Radioklubb

Kallelse till årsmöte Falu Radioklubb onsdag 16 februari 2022 kl 19.00

Hela mötet kommer att genomföras via WEB (Jitsi).

Röstning kommer att vara via chatt i Jitsi med fråga om någon är emot ställt förslag.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, valberedningens kandidater, övriga kandidater, inkomna motioner och styrelseförslag kommer att finnas på klubbens hemsida, www.sk4ao.net under ”Medlemsinfo” i god tid före mötet. Övriga kandidater kan lämnas till valberedningen eller styrelsen senast 9 februari för publicering på hemsidan.

Förslag till dagordning enligt stadgarna

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokollsjusterare jämte rösträknare
5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelse och kassaberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
10. Val av styrelseledamöter enligt stadgar
11. Val av två ersättare för styrelseledamöter för ett år
12. Val av två revisorer och en ersättare för ett år
13. Val av två valberedare och en ersättare för ett år
14. Fastställande av årsavgiften för år 2023
15. Behandling av inkomna motioner
16. Behandling av styrelseförslag
17. Övriga frågor (utan beslut)
18. Årsmötets avslutning

 

Eventuella frågor till SA4NSA /Magnus på tel. 070-333 80 70, säkrast efter kl. 18.

 

You have no rights to post comments

SiteLock

Falu Radioklubb, BOX 701,  791 29, Falun, Besöksadress: Plutonsvägen 20

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com